За нас

ISO Certificate Al and Co JSC

ISO Certificate Al and Co JSC / Penta S Ltd

ISO Certificate Al and Co JSC GTP

Политика по качеството Пункт ГТП

Бензиностанция Мадара

Протокол за проверка и вземане на проба 28.10.2013г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 28.10.2013г.

Бензиностанция Нови Пазар

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 30.07.2013г.

Бензиностанция Ивански

Протокол за проверка и вземане на проба 16.07.2013г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 16.07.2013г.

Бензиностанция Шумен Цв. Зангов

Протокол за проверка и вземане на проба 20.08.2012г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 20.08.2012г.

Бензиностанция Дивдядово

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 15.05.2012г

Бензиностанция Тракия

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 08.05.2012г

Протокол за проверка и вземане на проба 07.03.2011г

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 07.03.2011г

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 06.10.2010г

Бензиностанция Нови Пазар

Протокол за проверка и вземане на проба 10.11.2010г.

Експертно заключение след проверка и вземане на проба 10.11.2010г.

Решение №ШУ-14-ЕО/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

OMV

OMV Certificate - 2010

OMV Certificate - 2011

OMV Certificate - 2012