Бензиностанции и метан станции

Ал и Ко АД се стреми да отговори на различните енергийни потребности на своите клиенти повече от 20 години.

Компанията има изградени седем бензиностанции и една метан станция в региона на Шумен, в които ежедневно обслужва близо две хиляди клиенти.

Дългогодишен партньор е в търговията и доставката на светли горива и природен газ /метан/ на фирми от пътно строителство, благоустройство и социално стопанство, здравеопазване, образование, лека и тежка промишленост, селско стопанство и търговия.

Бензиностанция "Тракия"
Бензиностанция "Тракия"
tyres  oil  cafe  bison  shop  wifi

9704 Шумен, кв. Тракия 
бул. "Симеон Велики" No.5 
тел.: +359 885 90 73 31

работно време: 06:00 - 20:00

самообслужване: 20:00 - 06:00

горива
А-100Н, А-95Н, Дизел, Дизел+, Пропан-Бутан