Бензиностанции и метан станции

Ал и Ко АД се стреми да отговори на различните енергийни потребности на своите клиенти повече от 20 години.

Компанията има изградени седем бензиностанции и една метан станция в региона на Шумен, в които ежедневно обслужва близо две хиляди клиенти.

Дългогодишен партньор е в търговията и доставката на светли горива и природен газ /метан/ на фирми от пътно строителство, благоустройство и социално стопанство, здравеопазване, образование, лека и тежка промишленост, селско стопанство и търговия.

Бензиностанция и метан-станция "Шумен"
Бензиностанция и метан-станция "Шумен"
tyres  oil  cafe  shop  methane

9700 Шумен
ул. "Цветан Зангов" No.2
тел.: +359 882 53 51 53

работно време: 00:00 - 24:00

 

  • Централен офис
  • Център "Гуми"
  • Център "Масла"
Горива
А-95Н, Дизел, Дизел SportMax, Метан