Бензиностанции и метан станции

Ал и Ко АД се стреми да отговори на различните енергийни потребности на своите клиенти повече от 20 години.

Компанията има изградени седем бензиностанции и една метан станция в региона на Шумен, в които ежедневно обслужва близо две хиляди клиенти.

Дългогодишен партньор е в търговията и доставката на светли горива и природен газ /метан/ на фирми от пътно строителство, благоустройство и социално стопанство, здравеопазване, образование, лека и тежка промишленост, селско стопанство и търговия.

Бензиностанция "Дивдядово"
Бензиностанция "Дивдядово"
cafe  shop

9706 Шумен, кв. Дивдядово 
бул. "Велики Преслав" No.102 
тел.: +359 885 90 73 32

работно време: 06:00 - 22:00

горива
А-95Н, Дизел, Дизел+, Пропан-Бутан