За нас

Историята на фирмата е над двадесет годишна: Ал и Ко е регистрирана през 1995 г. в гр. Шумен със седалище гр. Шумен, ул. "Цветан Зангов" No 2.

Повече от сто и петдесет служители, като по-малко от осем процента от пресонала е управленски състав.

Четири основни сфери на дейност:

  • Търговия с гориво и смазочни материали на едро и дребно
  • Производство на калциеви смазки – шест вида греси
  • Внос и дистрибуция на автомобилни гуми
  • Специализиран транспорт – три автоцистерни, сертифицирани за транспорт на светли горива и две автоцистерни, сертифицирани за транспорт на  горива за отопление, (маркирани от Агенция Митници) и пет бордови автомобили за разнос на масла и метанови групи.