Начало > Качество

Качество

Нашите сертификати са:

Ал и Ко АД ISO 9001:2015
Ал и Ко АД ISO 9001:2015
Пента С ООД ISO 9001:2015
Пента С ООД ISO 9001:2015
Ал и Ко АД / Пента С ООД ISO 9001:2015
Ал и Ко АД / Пента С ООД ISO 9001:2015
Политика по качеството
Политика по качеството
Бензиностанция Мадара 28.10.2013г.
Бензиностанция Мадара 28.10.2013г.
Бензиностанция Нови Пазар 07.12.2021г.
Бензиностанция Нови Пазар 07.12.2021г.
Бензиностанция Нови Пазар 07.08.2018г.
Бензиностанция Нови Пазар 07.08.2018г.
Бензиностанция Нови Пазар 30.07.2013г.
Бензиностанция Нови Пазар 30.07.2013г.
Бензиностанция Нови Пазар 10.11.2010г.
Бензиностанция Нови Пазар 10.11.2010г.
Решение №ШУ-14-ЕО/2014 Еко Оценка
Решение №ШУ-14-ЕО/2014 Еко Оценка
Бензиностанция Ивански 01.11.2019г.
Бензиностанция Ивански 01.11.2019г.
Бензиностанция Ивански 19.06.2023г.
Бензиностанция Ивански 19.06.2023г.
Бензиностанция Шумен 28.05.2020г.
Бензиностанция Шумен 28.05.2020г.
Бензиностанция Шумен 01.04.2016г.
Бензиностанция Шумен 01.04.2016г.
Бензиностанция Шумен 07.08.2023 г.
Бензиностанция Шумен 07.08.2023г.
Бензиностанция Дивдядово 13.10.2021г.
Бензиностанция Дивдядово 13.10.2021г.
Бензиностанция Дивдядово 01.03.2018г.
Бензиностанция Дивдядово 01.03.2018г.
Бензиностанция Дивдядово 15.05.2012г.
Бензиностанция Дивдядово 15.05.2012г.
Бензиностанция Дивдядово 13.10.2021г.
Бензиностанция Дивдядово 13.10.2021г.
Бензиностанция Тракия 26.08.2021г.
Бензиностанция Тракия 26.08.2021г.
Бензиностанция Тракия 05.10.2017г.
Бензиностанция Тракия 05.10.2017г.
Бензиностанция Тракия 08.05.2012г.
Бензиностанция Тракия 08.05.2012г.
Бензиностанция Тракия 07.03.2011г.
Бензиностанция Тракия 07.03.2011г.
Бензиностанция Тракия 06.10.2010г.
Бензиностанция Тракия 06.10.2010г.
Бензиностанция Царев Брод 11.11.2020г.
Бензиностанция Царев Брод 11.11.2020г.
OMV Сертификат - 2012
OMV Сертификат – 2012
OMV Сертификат - 2011
OMV Сертификат – 2011
OMV Сертификат - 2010
OMV Сертификат – 2010