За нас

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Регенериране на масло, чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло

 

Във връзка с процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение на "Ал и Ко" АД „Регенериране на масло, чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло” и съгласно указания на РИОСВ Шумен е изготвена Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение, с която можете да се запознаете  тук