Начало > default

Димитър Александров

Председател на Съвета на директорите на „Ал и Ко“ АД,
Управител на „Пента С“ ООД